საბჭოთა წარსულის გააზრება - მეორე სამუშაო შეხვედრა (დღე პირველი)