საბჭოთა წარსულის გააზრება - პირველი სამუშაო შეხვედრა