1921

  თებერვალი 11 — On the night of 11 to 12 February 1921, with the instigation of Ordzhonikidze, the Bolsheviks attacked local Georgian military posts in the ethnic Armenian district of Lorri and the nearby village of Shulaveri, near the Armenian and Azerbaijani borders.
  თებერვალი 21 — 

 დსდს

  თებერვალი 25 — The Georgian Soviet Socialist Republic was established on February 25, 1921.
  თებერვალი 25 — On February 25, 1921 the Red Army entered the capital Tbilisi and installed a Moscow directed communist government, led by Georgian Bolshevik Filipp Makharadze.
  მარტი 08 — საქ. სსრ რევკომის 6 მარტის დადგენილების საფუძველზე, საქართველოს სრ საგანგებო საგამომძიებლო კომისიის (საქართველოს ჩეკა) თავმჯდომარედ დაინიშნა კონსტანტინე (კოტე) მაქსიმეს ძე ცინცაძე.
  მარტი 12 — საქართველოს სსრ რევკომის #14 ბრძანებით შრომის კომისარიატის კოლეგიასთან, დაარსდა უმუშევრობის სალიკვიდაციო კომისია: მიქაძის, ნუცუბიძის და მაშკევიჩის შემადგენლობით.
  მარტი 20 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა დეკრეტი #5 - რეკვიზიციისა და კონფისკაციის შესახებ.
  მარტი 24 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა დეკრეტი #7 - საქართველოს დამფუძნებელი კრების დათხოვნის შესახებ.
  აპრილი 05 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა ბრძანება #31 - გაჩხერეკა-დაპატიმრების წესის შესახებ.
  აპრილი 15 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა დეკრეტი #21 - სახელმწიფოსგან ეკლესიის და ეკლესიისგან სკოლის გამოყოფის შესახებ.
  აპრილი 15 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა დეკრეტი #20 - ნაფიც ვექილთა ინსტიტუტის გაუქმების შესახებ.
  აპრილი 18 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა დეკრეტი #24 - სამუშაო დროის შესახებ.
  აპრილი 20 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა დადგენილება #9 - ღვინის ვაჭრობის შესახებ, რომლითაც ღვინის ხელზე გაყიდვა დაშვებულად გამოცხადდა მხოლოდ კოოპერატივებიდან, სასურსათო დუქნებიდან, ღვინის სარდაფებიდან, მევენახეთა საწყობებიდან და სამიკიტნოებიდან, ხოლო იქ ნაყიდი
  აპრილი 20 — საქართველოს სსრ რევკომმა გამოსცა დეკრეტი #26 - მუშათა და გლეხთა მილიციის შესახებ (დებულება).
  აპრილი 26 — საქართველოს სსრ რევკომის დადგენილება #13-ით, გაუქმდა დამნაშავე პირების გათავისუფლებისათვის საწინდარის (გირაო) მიღების წესი.
  მაისი მაისი 07 — საქართველოს სსრ შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ბეჭდვით ორგანო „მოამბე (შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატისა)“ #4-ში გამოქვეყნდა - დებულება შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატისა.
  მაისი მაისი 08 — საქართველოს სსრ რევკომის ბრძანებით #49 დადგენილებით, აიკრძალა ღვინის სმა და ღვინით ვაჭრობა რკინიგზის მთელს ლიანდაგზე და რესპუბლიკის რკინიგზის სადგურების ბუფეტში.