1922

  თებერვალი 25 — საქართველო გასაბჭოების ერთი წლის თავზე გაიხსნა საქართველოს საბჭოების I ყრილობა.
  აპრილი 13 — შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი.
  აგვისტო 17 — აჯანყების დღე. მთავარსარდლად აირჩიეს სპირიდონ ჭავჭავაძე. გამოსვლა უნდა დაწყებულიყო მთელს საქართველოში ერთდროულად.
  დეკემბერი 30 — შეიქმნა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი, რომლის წევრი გახდა საქართველო და ეწოდა სახელი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა.