1938

  იანვარი 10 — პირველი „ეტაპების“ მიღება დაიწყო აკმოლინსკის ბანაკმა სამშობლოს მოღალატეთა ცოლებისთვის. ბანაკს თავისი რუსული აბრივიატურის გამო „ალჟირად“ (АЛЖИРА - кмолинский лагерь жён изменников Родины) მოხისენიებენ.