ლექცია/დისკუსია: სტალინის კულტის გავლენა ქართულ ნაციონალიზმზე: იყო თუ არა სტალინი ქართველი?

Tue, 03/29/2011

საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მორიგი დისკუსია.