საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია მეცხრე არხზე

 „ფაქ­ტე­ბის ფალ­სი­ფი­კა­ცი­ა" და „ვი­ზი­ტი ძვლე­ბის­თ­ვის" - რა­ტომ მოჰ­ყ­ვა პატ­რი­არ­ქის რუ­სეთ­ში ვი­ზიტს აღ­შ­ფო­თე­ბა და აქვს თუ არა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წილს ტო­ტა­ლი­ტა­რიზ­მის ნოს­ტალ­გია - პირ­და­პირ ეთერ­ში რა­დიო „თა­ვი­სუფ­ლე­ბის" ჟურ­ნა­ლის­ტი კო­ბა ლიკ­ლი­კა­ძე პრა­ღი­დან და საბ­ჭო­თა წარ­სუ­ლის კვლე­ვის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი გი­ორ­გი შა­იშ­მე­ლაშ­ვი­ლი.