#12 მზიური ოქროპირიძის ისტორია

მზიური ოქროპირიძე - მშობლებთან და ძმასთან ერთად გადაასახლეს ყაზახეთში 1951 წელს, მამის ტყვედნამყოფობის საბაბით.

ინტერვიუერები: ირაკლი ხვადაგიანი, მარიამ ჭაჭია.

ისტორია ჩაიწერა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პროექტის „თავისუფალი წვდომა ინფორმაციასა და სამართალზე" ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება „დემოკრატიის მხარდამჭერი ეროვნული ფონდის" (აშშ) დაფინანსებით.

ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე.