ფულადი კომპენსაციის მიღების წესი რეპრესირებულთათვის

გთავაზობთ მოკლე სახელმძღვანელოს ფულადი კომპენსაციის მიღების წესის შესახებ რეპრესირებულთათვის.

ბროშურა მოამზადა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ.

 

ფულადი კომპენსაციის მიღების წესი რეპრესირებულთათვის