საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პრეზენტაცია ბერლინში

საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პრეზენტაცია ბერლინში, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ცენტრალურ ოფისში.
 
ლინკი ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ბერლინის ოფისის ვებგვერდზე:  http://www.boell.de/calendar/VA-viewevt-de.aspx?evtid=9025